Etusivu / Vastuullisuus / Vastuullisuuden raportointi ja seuranta

Vastuullisuuden seuranta ja raportointi


Tapiola on määritellyt toimintaa ohjaavat vastuullisuuslupaukset vastuullisen yritystoiminnan edistämiseksi käytännössä. Lupausten toteutumista seurataan yhtiöryhmän liiketoiminta-alueiden ja yhtiöiden muun seurannan yhteydessä.

Ryhmätasoisesti vastuullisuuslupausten toteuttamista seurataan tuloskorttilogiikkaan perustuvien päämäärien kautta. Yhtiöihin ja yksiköihin nimetyt vastuullisuuden asianajat seuraavat vastuullisuuslupausten toteutumista omassa organisaatiossaan. Yhteiskuntasuhteet ja vastuullinen yritystoiminta –yksikkö raportoi vastuullisuuden toteutumisesta yhtiöryhmässä edelleen ylimmälle johdolle.

Asiakkaiden ja henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia Tapiolan vastuullisuuden toteutumisesta seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä ja tutkimuksilla. Henkilöstökysely toteutetaan vuosittain. Vuonna 2012 Tapiolan neuvottelukuntien jäsenistä koostuva asiakasvaliokunta arvioi yhtiöryhmän vastuullisuuden toteutumista. Asiakasvaliokunta antaa työskentelystään Tapiolan johdolle raportin kehittämisehdotuksineen.

Vastuullisuuden toteutumista henkilöstön osalta seurataan esimerkiksi esimiestyön onnistumisen, työhyvinvoinnin kehittämisen sekä moniarvoisuuden ja tasa-arvon toteutumisen kautta. Ympäristövastuun osalta seurataan muun muassa energian ja veden kulutusta, hiilidioksidipäästöjä, matkustamista, paperin käyttöä ja jätemääriä. Taloudellisen vastuun osalta vastuullisuuslupauksiin on nostettu varavaraisuustunnuslukujen seuranta.

Tapiola raportoi toimintansa kehittymisestä ja jatkuvasta parantamisesta myös ulkopuolisille tahoille. Eläke-Tapiola, Kiinteistö-Tapiola Oy ja Tapiola Varainhoito Oy ovat sijoitustoimintaa harjoittavina yhtiöinä allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI), joihin sitoutuminen vaatii vuosittaista raportointia kyseiselle organisaatiolle. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto ry (RAKLI) saa Kiinteistö-Tapiolalta vuosittain raportin toimitilojen energiatehokkuussopimuksen (TETS) tavoitteiden toteutumisesta. Vastuullisen yritystoiminnan toteutumista seurataan myös toimistojen ympäristöjärjestelmän, WWF:n Green Officen, puitteissa.

Tapiolan vuosiraportti – Vastuu tavaksi, joka julkaistaan tänä vuonna ensi kertaa sähköisessä muodossa, on yhdistetty yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus. Vuosiraportti antaa sidosryhmille vuosittain tietoa Tapiolan toiminnasta ja vaikutuksista sekä vastuullisuustyöstä ja sen toteutumisesta.