Etusivu / Vastuullisuus / Vastuu ympäristöstä

Vastuu ympäristöstä

Tapiolan toiminnan merkittävimmät välittömät vaikutukset ympäristöön aiheutuvat energian kulutuksesta, paperin käytöstä, tavaroiden ja palvelujen hankinnasta, matkustamisesta sekä jätteistä. Kiinteistötoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat hallinnoitavien sijoituskiinteistöjen ylläpidosta, rakentamisesta ja käytöstä sekä omien toimitilojen rakennuttamisesta. Tapiola vaikuttaa välillisesti ympäristöön muun muassa sijoitustoimintansa sekä asiakkaille tarjoamiensa tuotteiden ja palvelujen kautta.

Ympäristölupauksissaan Tapiola lupaa vähentää kuormaa ympäristölle ja ilmastolle, tuoda enemmän painoa ympäristöriskien hallintaan sekä osallistua keskusteluun ilmastonmuutoksesta.


Tapiolan pääkonttoritoiminnot ja Tampereen toimisto ovat mukana WWF:n Green Office -järjestelmässä, joka edellyttää jatkuvaa parantamista muun muassa energian ja veden kulutuksen, hankintojen, paperin käytön, matkustamisen ja jätehuollon osalta. Tapiola toteuttaa ympäristölupauksiaan yhtiöryhmän ympäristöohjelman ohjaamana.
Vuoden 2011 aikana yhtiöryhmässä panostettiin erityisesti sähköisten palvelujen kehittämiseen, minkä avulla vähennetään paperinkulutusta ja kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Vuonna 2011 Tapiolassa käytettiin paperia 392,9 tonnia, mikä on 132 kiloa henkilöä kohden. Paperin käyttö vähentyi 29 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui pitkälti sähköisten toimintatapojen lisäämisestä ja tehostamisesta. Vuosille 2009-2012 asetettu 20 prosentin vähentämistavoite on jo nyt reilusti ylitetty, mikä antaa aihetta tavoitteen tarkistamiseen.

Tapiola kannusti sekä henkilöstöään että asiakkaitaan säästämään ympäristöä ja valitsemaan paperittoman palvelun eli sähköiset vakuutuspostit ja sähköisen laskutuksen. Vuoden alussa paperittoman palvelun oli valinnut jo yli 45 000 asiakasta. Kun 10 000 asiakkaan rajapyykki ylitettiin, Tapiola lahjoitti 10 000 euroa vesien suojeluun Suomen Luonnonsuojeluliiton kautta.

Espoon ensimmäinen kaukokylmäjärjestelmä Tapiolaan


Espoossa sijaitsevan Tapiolan keskuksen suurimpana kiinteistönomistajana Kiinteistö-Tapiola on merkittävästi mukana uusiutuvan keskustan kehittämisessä. Kiinteistö-Tapiola sopi yhdessä Fortumin kanssa Espoon ensimmäisen energiatehokkaan kaukokylmäjärjestelmän rakentamisesta. Järjestelmän ansiosta alueen rakennusten lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutus ei kasva, vaikka rakennusten tilat kaksinkertaistuvat lähivuosina uudistuvassa keskuksessa.
Ympäristökysymykset otetaan huomioon myös Tapiolan kiinteistöissä. Kiinteistö-Tapiola allekirjoitti helmikuussa 2011 kiinteistöalan kansallisen toimitiloja koskevan energiatehokkuussopimuksen. Kiinteistö-Tapiolan tavoitteena on vähentää energian­kulutusta yhteensä kuusi prosenttia vuosien 2010–2016 aikana, kun vertailuvuosi on 2010. Tapiolan omistamien toimisto- ja liikekiinteistöjen sähkön kulutus vuonna 2011 aleni 3 prosenttia, lämmön kulutus 4 prosenttia ja veden kulutus 2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tapiola-ryhmän käyttämä vesi on kaikki kunnallista vesijohtovettä.

Kiinteistö-Tapiola käyttää LEED EB O&M -ympäristöluokitusta (Leadership in Energy and Environmental Design Existing Building Operations and Maintenance) hallinnoimiensa kiinteistöjen luokituksessa. Vuonna 2011 hopeiset LEED EB O&M -ympäristösertifioinnit myönnettiin Eläke-Tapiolan omistamille Kiinteistö Oy FMO Tapiolan toimistokiinteistölle Espoossa sekä DHL:n logistiikkakeskuksen toimistokiinteistölle Vantaalla.

Vihreää sähköä ja energianeuvontaa


 Vuonna 2011 Tapiola teki sopimuksen uusiu­tu­valla energialla tuotetun vihreän sähkön hankkimisesta Tapiolan toimistoille. Vuoden 2012 alusta lähtien Tapiolan toimistoilla käytetään vesivoimalla tuotettua sähköä. Vihreän sähkön käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja pienentää siten ­Tapiolan toiminnasta aiheutuvaa ilmastokuormitusta. 
Tapiola aloitti Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa yhteistyön energiansäästön edistämiseksi. Ilmastonmuutoksen kannalta merkittävään asiaan tartuttiin käynnistämällä valtakunnallinen energianeuvontahanke, jossa tarjotaan taloyhtiöille ja kuluttajille energiakartoituksia ja -neuvontaa sekä ratkaisuja energian säästämiseksi.

Jätteet ohjataan hyötykäyttöön

Tapiolan tuottaman jätteen määrästä suurin osa on paperia. Pääkonttoritoiminnoista syntyi vuoden 2011 aikana jätettä yhteensä 306,7 tonnia, josta yli puolet eli 164,7 tonnia eli 88 kg henkilöä kohden. Paperijätteen määrä väheni 34 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mikä selittyy pitkälti sähköisten toimintatapojen kehittymisellä.

Materiaalina uudelleen käytettäväksi tai energiaksi toimitetaan 84,3 prosenttia pääkonttorin jätteistä. Jätteistä menee hyötykäyttöön 93,6 prosenttia, mikä on yli asetetun 90 prosentin tavoitteen.

Etätyöt ja sähköiset neuvottelut matkustamisen vähentämisen keinoina

Tapiolassa käytetään aktiivisesti sähköisiä neuvottelumahdollisuuksia, mikä vähentää matkustamisesta aiheutuvaa ympäristön kuormitusta sekä tehostaa toimintaa. Tavoitteena on vähentää liikematkustamista 10 prosenttia vuosien 2009-2012 aikana. Vuoteen 2009 verrattuna liikematkustamisen kilometrit henkilöä kohden ovat kuitenkin lisääntyneet 3,2 prosenttia.

Liikematkustaminen on lisääntynyt erilaisista sähköisistä vaihtoehdoista huolimatta, joten on selvästi tarvetta kannustaa henkilöstöä niiden käyttöön entistä enemmän. Koulutuksia ja muita tilaisuuksia järjestetään säännöllisesti videoyhteyksien avulla, ja jokaisella tapiolalaisella on myös työasemassaan valmiudet videoneuvotteluja varten.

Marraskuun alussa 2011 vahinkovakuutuksen korvauspalveluissa käynnistettiin etätyöpilotti, jossa osa korvauspalvelun työntekijöistä on mukana.

Hiilidioksidipäästöjä seurataan

Tapiolan pääkonttoritoimintojen suurimmat hiilidioksidipäästöt vuonna 2011 aiheutuivat matkustamisesta, jonka osuus oli yli puolet, sekä lämmön kulutuksesta, jonka osuus oli reilu kolmannes päästöistä. Mukana ei ollut hankintojen osuutta kokonaisuudessaan, minkä takia pääkonttoritoimintojen CO2-profiili poikkeaa Tapiola-ryhmän hiilijalanjäljestä, joka laskettiin vuonna 2010. Siinä hankintojen osuus oli lähes 60 prosenttia. Vuoden 2012 osalta on tarkoitus selvittää, kuinka tilanne on muuttunut. Vuoden 2011 päästötiedot ovat WWF:n ilmastolaskurista.