Etusivu / Vastuullisuus / Vastuu asiakkaista

Vastuu asiakkaista

Vastuullisuuslupauksissaan asiakkaille Tapiola lupaa panostaa asiakasviestinnän ymmärrettävyyteen sekä kehittää toimintaa yhdessä omistaja-asiakkaiden kanssa. Vastuullisuus ohjaa yhtiöryhmän tuotteiden, palveluiden ja sijoitustoiminnan kehittämistä.


Tapiola panostaa selkeäkielisyyteen kiinnittämällä erityistä huomiota asiakasviestinnän ja -materiaalien ymmärrettävyyteen. Ymmärrettävään kieleen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä vakuutus- ja sijoituspalveluihin liittyvät vakuutusehdot ja tuotekuvaukset mielletään usein vaikeaselkoisiksi niiden sisältämästä tarkasta asiatiedosta johtuen. Vuoden 2011 aikana Tapiola uudisti esitteitään ja muita asiakasmateriaalejaan sekä verkkosivujaan, jotta niiden sisältö olisi helpommin omaksuttavissa.


Tapiola osallistui myös aktiivisesti useisiin eri hankkeisiin, joilla edistetään kansalaisten talousosaamista.

Omistaja-asiakkaat mukana kehittämässä toimintaa 


Keskinäisenä yhtiöryhmänä Tapiolan tärkeimmän sidosryhmän muodostavat omistaja-asiakkaat, jotka ovat eri tavoin mukana yhtiöryhmän toiminnan kehittämisessä. Tärkeitä vuorovaikutuskanavia ovat asiakkaista koostuvat neuvottelu­kunnat, joissa on jäseniä noin 350. Merkittävä kanava on myös asiakasvaliokunta, joka koostuu Tapiolan alueellisten neuvottelukuntien jäsenistä. Asiakasvaliokunnan tehtävänä on arvioida Tapiolan keskinäisyyden toteutumista asiakkaan kuulemisen, työnantajakuvan ja vastuullisuuden näkökulmista.


Asiakkaat voivat osallistua Tapiolan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen myös Suunnannäyttäjä-asiakaspaneelissa, johon on liittynyt reilut 2 300 asiakasta. Tapiola hyödyntää paneelin jäseniä palvelujen ideoinnissa ja kehittämisessä. Osallistuminen kyselyihin ja toimintaan on vapaaehtoista.


Tapahtumia ja tietoa asiakkaille

Tapiola on aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiinsa myös erilaisten tapahtumien kautta. Esimerkiksi yrittäjäasiakkaille suunnatut Yrittäjän Iltakoulu -seminaarit ovat suosittuja tilaisuuksia, joissa yrittäjillä on mahdollisuus verkostoitua ja kuunnella luentoja ajankohtaisista aiheista. Vuonna 2011 Yrittäjän Iltakoulu -tilaisuuksia järjestettiin 25 paikkakunnalla.

Maatila-asiakkaille Tapiola on järjestänyt paloturvallisuuspäiviä, joissa paloturvallisuusluentojen lisäksi maatilayrittäjät ovat päässeet kokeilemaan pelastustaitojaan konkreettisissa käytännön harjoituksissa.

Myös ikäihmisille on suunnattu vuoden aikana useita tilaisuuksia. Tapiola järjesti yhteistyössä Eläkeliiton kanssa eri puolilla Suomea tilaisuuksia, joihin kutsuttiin Eläkeliiton jäseniä. Aiheina tilaisuuksissa olivat muun muassa päivittäisten raha-asioiden hoito, säästäminen, sijoittaminen sekä perintösuunnittelu. Toukokuussa Tapiolan pääkonttorilla järjestettiin Proud Age -seminaari. Proud Age on yksityinen hanke vanhustyön arvostuksen nostamiseksi ja Tapiola on yksi hankkeen tukijoista.

Vastuullisuus ohjaa sijoitustoimintaa 


Vastuullisuus on tärkeä osa Tapiolan sijoitustoimintaa. Eläke-Tapiola, Tapiola Varainhoito ja Kiinteistö-Tapiola ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Yhtiöt saavat vuosittain palautetta onnistumisestaan vastuullisessa sijoittamisessa ja saatu palaute on ollut myönteistä.


Eläke-Tapiola tuntee kaikki sijoituskohteensa ja arvioi niiden toimintaa myös ilmastonmuutokseen vaikuttamisen osalta. Tapiola Varainhoito julkaisee suorien osakerahastojensa ja yrityslainarahaston kuukausikatsauksissa sijoituskohteiden vastuullisuusjakauman. Jakaumassa kerrotaan, kuinka monta prosenttia sijoitussalkkuun kuuluvista yrityksistä on hoitanut vastuunsa ympäristö- ja sosiaalikysymyksissä kiitettävästi, hyvin, tyydyttävästi tai heikosti. Uusi käytäntö parantaa sijoittajan mahdollisuuksia seurata sijoitusrahastojen vastuullisuutta. Kiinteistö-Tapiolan sijoitustoiminnassa vastuullisuus on mukana arvoketjun kaikissa vaiheissa.