Etusivu / Vastuullisuus / Tapiolan rooli yhteiskunnassa

Tapiolan vastuu osana yhteiskuntaa


Tapiolassa vastuullisuuden edistämiseksi tehtävän työn lähtökohtana ovat yhtiöryhmän erilaiset roolit yhteiskunnassa. Vakuutusalan toimijana Tapiolalla on tärkeä tehtävä ihmisten ja yritysten lakisääteisen turvan hoitajana, kuten työeläkevakuuttajana. Vakuuttaminen on yhteisöllistä vastuunkantamista, jossa keskeistä on riskien tasaaminen eri tahojen kesken ja talouden turvaaminen onnettomuuden tai vahingon sattuessa. Finanssialan tuotteet ja palvelut ovat myös olennaisia yhteiskunnan perustoimintojen kannalta. 


Yhteiskunnallisesti tärkeiden roolien lisäksi Tapiolalla on useita rooleja, jotka näkyvät sidosryhmille. Tapiola sijoittaa hoidossaan olevaa eläkevarallisuutta sekä kiinteistöihin että erilaisiin muihin sijoituskohteisiin. Kiinteistöjen omistajana Tapiolan rooli vuokranantajana ja esimerkiksi Tapiolan keskuksen kehittäjänä on merkittävä. Niin ikään työnantajana Tapiolan rooli on merkittävä: yhtiöryhmä työllistää valtakunnallisesti noin 3 000 vakuutus- ja finanssialan asiantuntijaa. Tapiola on myös tuotteiden ja palveluiden ostaja sekä veronmaksaja ja naapuri vaikuttaen monin tavoin lähiyhteisöihinsä. Yhteiskuntavastuuseen kuuluu lisäksi yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden tukijan ja toisinaan myös esille tuojan rooli.

Tavoitteena vastata sidosryhmien odotuksiin

Tapiolan tavoitteena on oppia tuntemaan sidosryhmänsä ja vastata heidän odotuksiinsa ja tarpeisiinsa. Tapiolan tärkein sidosryhmä on omistaja-asiakkaat, jotka ovat monin tavoin mukana yhtiöryhmän toiminnan kehittämisessä. Muita keskeisiä sidosryhmiä ovat henkilöstö, yhteistyökumppanit, tavaroiden ja palvelujen toimittajat, kuluttaja- ja kansalaisjärjestöt, viranomaiset, tiedotusvälineet, oppilaitokset, kilpailijat sekä lähiyhteisöt. Vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa tärkeää on avoimuus, luottamus ja jatkuva yhteydenpito.