Etusivu / Vastuullisuus
banneri_vastuu.png

Vastuullisuus Tapiolassa


Vastuullisuus on Tapiolassa arvojen mukainen strateginen linjaus ja perusta kaikelle toiminnalle. Vuoden 2011 aikana Tapiola on toteuttanut vastuullisuuslupauksiaan muun muassa panostamalla selkeään ja ymmärrettävään viestintään ja edistämällä suomalaisten talousosaamista. 


Tapiolassa vastuullisuus on osa yhtiöryhmän arvoja ja strategiaa. Arvot ovat asiakkaiden etu, yhdessä menestyminen ja vastuu tavaksi. Tapiola on määritellyt toimintaa ohjaavat vastuullisuuslupaukset asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Lupaukset sisältävät yhtiöryhmälle olennaiset vastuullisuuteen liittyvät asiat, joita toteutetaan yhtiöissä ja yksiköissä. Vastuullisuutta mittaava osa on mukana myös ylimmän johdon tulospalkkauksessa. 


Tapiola haluaa toimia vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijänä vakuutus- ja finanssialalla Suomessa. Avoimuus, läpinäkyvyys ja jatkuva parantaminen ovat toiminnan keskeisiä periaatteita.


Taloudellisesti epävarmoina aikoina Tapiolassa tärkeään rooliin nousevat yhtiöryhmän vahvan vakavaraisuuden takaaminen, riskien hyvä hallinta ja liiketoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen asiakkaiden edun mukaisesti.

Moniarvoinen yritystoiminta palvelee asiakkaita


Tapiolan edunvalvonnan tavoitteena on, että finanssialaa koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa otetaan huomioon keskinäisten yhtiöiden erityispiirteet ja taataan eri yhtiömuodoille tasapuoliset edellytykset toimia ja kasvaa. On kuluttajan etu, että markkinoilla on erilaisia toimijoita ja tervettä kilpailua. 


Tapiola on vahvasti läsnä kansainvälisillä foorumeilla ja keskinäisten yhtiöiden eurooppalaisen etujärjestön AMICEn toiminnassa. Kansainvälinen läsnäolo vahvistaa tapiolalaisten asiantuntijuutta ja lisää vaikutusmahdollisuuksia.


Keskinäisessä Tapiolassa asiakas on omistaja. Tämän vuoksi yhtiöryhmän tärkein tehtävä on huolehtia asiakkaista parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjota heille parasta palvelua.

Henkilöstöön panostetaan paljon 


Vastuullisuuslupausten mukaisesti Tapiolassa korostetaan vastuullisen johtamisen merkitystä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa ja työyhteisön kehittämisessä. Esimiesten valmennusten avulla on saatu erinomaisia tuloksia henkilöstön työtyyväisyyden parantamisessa. Tasa-arvoinen ja monimuotoinen työyhteisö on tärkeä pääoma ja kehityskohde Tapiolassa. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua mm. vapaaehtoistyöhön, joka vaikuttaa sisäisen ilmapiirin ja henkilöstön taitojen kehittymiseen sekä työtyytyväisyyden ja -motivaation lisääntymiseen.

Tavoitteellista toimintaa ympäristön hyväksi


Ympäristövastuu merkitsee Tapiolassa luonnonvarojen säästävää käyttöä, toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämistä, riskienhallintaa sekä ympäristöasioiden sisällyttämistä päivittäiseen työhön ja päätöksentekoon osana vastuullista toimintaa. Ympäristöpolitiikka linjaa toimintaperiaatteet ja ympäristöohjelma ohjaa ympäristölupasten toteuttamista.


Tapiola on sitoutunut Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n julkaisemaan Elinkeinoelämän peruskirjaan kestävästä kehityksestä. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) ovat Tapiola-ryhmässä allekirjoittaneet Tapiola Varainhoito, Eläke-Tapiola ja Kiinteistö-Tapiola. Tapiola on mukana myös vakuutus- ja finanssialan pohjoismaisten 
yhtiöiden ilmastositoumuksessa. Tapiolan pääkonttori-toiminnot ja Tampereen toimisto ovat mukana WWF:n 
Green Office -järjestelmässä.