Etusivu / Tuotteet ja palvelut / Palvelut yritysasiakkaille - Yhtiöryhmän johtajan katsaus

Jari Sundström, yritysasiakasliiketoiminta

jari_sundstrom.pngMitkä olivat vuoden 2011 suurimmat onnistumiset?

Vuoden 2011 aikana on otettu merkittäviä askeleita vahinkovakuutuksen kannattavuuden parantamisessa.

Vaikka tehdyt toimenpiteet eivät vielä täysimääräisesti näy tunnuslukujen parantumisena, ne auttavat tulevien kannattavuustavoitteiden saavuttamisessa.

Henkivakuutuksessa suotuisa kehitys on jatkunut. Tämä näkyi muun muassa siinä, että Henki-Tapiolan maksutulo kasvoi vastoin alan yleistä kehitystä. Suhteellisesti parhaita onnistumisia on koettu yritysten hoitokuluvakuutusten ja ryhmäeläkeratkaisuiden myynnissä.

Liikekulukehitys on ollut aleneva ja säästöjä on pystytty saavuttamaan useiden tehostamistoimenpiteiden avulla. Lisäksi vuoden 2011 aikana tehdyt organisaatiotäsmennykset ja toimintatapamuutokset pienentävät tulevien vuosien kustannuksia.

Erityisen ilahduttavaa on asiakkaidemme antama positiivinen palaute. Asiakastutkimuksissamme osaamistamme kiitellään ja suositteluhalukkuus on erittäin korkealla tasolla. Tapiola oli EPSI-ratingin suorittaman tutkimuksen perusteella paras keskisuurten yritysten palvelija ja myös suuryritysten osalta saimme erinomaisen tuloksen.

Nämä palautteet innostavat meitä yhä parempiin suorituksiin.

Mihin panostetaan erityisesti vuonna 2012?

Yritysasiakasliiketoiminnan tekemistä ohjaa kolme ohjenuoraa. Nämä ovat kannattavuus, kasvu ja osaaminen. Esimerkiksi osaaminen tarkoittaa käytännön työssä sitä, että Tapiolan asiantuntija keskittyy niihin asioihin, joissa Tapiola voi edistää asiakasyrityksen liiketoimintaa.

Näiden asioiden eteenpäin viemistä auttaa oleellisesti toiminnan johtaminen strategisten asiakasryhmien avulla. Tapiolassa on jaoteltu yritysasiakkaita ryhmiin muun muassa vahinkoalttiuden ja yritysten taloudellisen tilanteen perusteella. Strategiset asiakasryhmät antavat kokonaiskuvan asiakkaasta ja kertovat Tapiolan yhteyshenkilöille siitä, millaisia toimenpiteitä asiakkaiden kanssa kannattaa tehdä. Haluamme luoda asiakkaidemme kanssa pitkäaikaisia suhteita, joissa asiakkaamme kokevat olevansa kanssamme samalla puolella pöytää.