Etusivu / Tuotteet ja palvelut / Palvelut yksityis- ja sijoittaja-asiakkaille - Yhtiöryhmän johtajan katsaus

Harri Lauslahti, yksityisasiakasliiketoiminta ja sijoituspalvelut

harri_lauslahti.pngHarri Lauslahti aloitti 1.10.2011 yhtiöryhmän johtajana, joka vastaa yksityisasiakasliiketoiminnasta ja sijoituspalvelujen koordinoinnista. Sitä ennen hän toimi Tapiola Pankin toimitusjohtajana. Pankki-, säästö- ja sijoituspalveluista vastannut yhtiöryhmän johtaja Jari Saine jäi eläkkeelle tammikuun lopussa 2012.

Mitkä olivat vuoden 2011 suurimmat onnistumiset?

Vuonna 2011 Tapiola-ryhmä keskittyi hiomaan henkilö-, maatila- ja yrittäjäasiakkaiden palveluvalikoimaa ja niihin liittyviä palvelukonsepteja.
Viime vuonna pystyimme parantamaan vahinkovakuutuksen henkilöasiakasliiketoiminnan kannattavuutta.

Lisäksi onnistuimme nostamaan asiakkaidemme tuote- ja palveluvalikoiman keskittämisastetta. Yhä useampi Tapiolan henkilöasiakas hoitaa Tapiolassa vahinkovakuuttamisen lisäksi pankki-, säästö– ja sijoitusasioitaan. Tämä näkyy esimerkiksi Henki-Tapiolan riskihenkivakuutusten ja sijoitusvakuutusten myynnissä ja markkina-asemassa. Henki-Tapiolassa maksutulo kasvoi viime vuonna vastoin alan yleistä kehitystä.

Myös pankkiasiakkaiden määrä jatkoi selvää kasvuaan ja pankin tulos kehittyi suotuisasti. Tapiola Pankki saa kiitosta asiakkailtaan. Tyytyväisyys näkyy konkreettisesti, sillä 79 prosenttia asiakkaista on suositellut sitä ystävilleen ja tuttavilleen.

Vuoden aikana palveluiden laatu niin korvauspalveluissa kuin asiakaspuhelinpalvelussa pystyttiin pitämään hyvällä tasolla. Tutkimusten mukaan asiakkaat antoivat näistä palvelusta erinomaiset arvosanat.

Yrittäjäasiakasliiketoiminta kehittyi hyvin vuoden aikana. Asiakasmäärämme kehittyi suopeasti juuri niissä kohderyhmissä, joiden palveluun olemme päättäneet panostaa. Menetykset puolestaan kohdistuivat pääosin niihin asiakkaisiin tai toimialoihin, joiden osuutta haluamme vähentää Tapiolan kannattavuuden parantamiseksi. Henkilöturvaratkaisut ja pankkipalvelut saivat kiitosta yrittäjiltä.

Maatila-asiakkaiden osalta säilyimme suurimpana vahinkovakuuttajana, vaikka markkinaosuutemme olikin laskussa. Tässä asiakasryhmässä henkivakuutustuotteiden peitto on prosentuaalisesti kaikista korkein ja myös pankin palveluiden kysyntä jatkui voimakkaana.

Sijoituspalveluliiketoiminnassa toimme markkinoille uuden Vauras-palvelukonseptin. Vauras tarjoaa henkilökohtaista, ammattimaista ja vastuullista varallisuudenhoitoa jo 20 000 eurosta alkaen. Tämän palvelun kiinnostus ja suosio olivat erittäin hyvät, vaikka sijoitusmarkkina olikin haasteellinen. Asiakkaita kiinnostaa pitkäjänteinen sijoituspolitiikkamme, joka tähtää pääomien säilyttämiseen ja kartuttamiseen.

Mihin panostetaan vuonna 2012?

  1.  laadukkaaseen asiakaspalveluun

  2. auto- ja kotivakuutusten moderneihin myyntimalleihin

  3. liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseen

  4. asiakkaidemme keskittämisasteen nostamiseen: siihen, että asiakkaat hoitaisivat kaikkia taloutensa asioita Tapiolassa ja siihen, että asiakkaat ostavat enemmän ja useampia tuotteita ja palveluita

  5. asiakkaat hoitaisivat asioitaan automatisoitujen palveluprosessien kautta; yksi esimerkki tästä on se, että yhä useampi asiakas ilmoittaa vahingoistaan verkon kautta 

Millaisen riskin Tapiola otti Pankin perustamisessa ja säästö- ja sijoituspalveluja tarjoavien yhtiöiden perustamisessa, kun nämä perustettiin asiakkaiden rahoilla?

Tapiola-ryhmän johto näki kaukonäköisesti vuoden 2000 jälkeen, että suomalainen finanssimarkkina on liukumassa finanssitavaratalojen suuntaan. Kun selvisi, että Tapiolan ei ole mahdollista löytää tasapuoliseen asiakkuuksien hallintaan suostuvaa pankkikumppania, jäi ainoaksi mahdollisuudeksi perustaa oma pankki.

Investointi oli suuri ja se sitoo merkittävästi pääomia, mutta kahdeksan toimintavuotensa aikana on käynyt selväksi, että päätös oli tarpeellinen ja oikea. Tapiola Pankki on keskinäisyyden periaatteille rakennettu pankki. Se maksaa Suomen parasta korko palkkatilille päiväsaldolle ja tarjoaa maksuttomat pankkipalvelut keskittämisetuna vakuutusasiakkaille. Pankki on saanut kiitosta niin asiakkailta, medialta kuin etuohjelmaamme arvioineilta ulkopuolisilta tahoilta.

Pankki kasvaa tasaisesti suunnitelmiemme mukaan. Vaikka sen koko on vielä pienehkö, nauttivat sen asiantuntijat muun muassa toimittajien arvostusta. Tapiola Pankin johdon ja asiantuntijoiden lausunnot ja kommentit ovat haluttuja mediassa.

Myös asiakkaamme ovat kiinnostuneita pankkimme mielipiteistä ja ammattitaitoisista neuvoista. Etenkin epävarmoina aikoina kotimainen, luotettava ja turvallinen keskinäinen pankki nauttii suurempaa arvostusta ja kiinnostusta kuin monet muut kilpailijansa.

Tapiolan Varainhoito luottaa omaan näkemykseensä perustuvaan systemaattiseen sijoitustoimintaan. Määrätietoisella työllä sijoituksemme tuottivat jälleen hyvin vuonna 2011, vaikka yleisesti markkinoilla on todettu vuoden olleen sijoituksellisesti “menetetty vuosi”.

Vastaavalla tavalla asiakkaamme ovat saaneet nauttia hyvistä tuotoista, jos niitä vertaa indekseihin ja useampien kilpailijoihin vastaaviin tuottoihin. Tapiola Varainhoito on noussut muutamassa vuodessa instituutiosijoittaja-asiakkaiden keskuudessa parhaiten arvostettujen varainhoitotalojen joukkoon - eikä aiheetta!