Etusivu / Tapiola-ryhmä / Toimintaympäristö / Strategiaan vaikuttavat trendit

Strategiaan vaikuttavia trendejä

 • Maailmantaloudessa on suuria ongelmia ratkaistavana, jotta talouden kehitys saadaan vakaalle pohjalle. Tämä heijastuu myös Suomen vientivetoiseen talouteen sekä suomalaisten yritysten toimintakykyyn ja tuloksiin.
 • Yritysten riskit monipuolistuvat ja taloudellisten riskien hyvä hallinta korostuu.
 • Suomen väestössä suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle lisää hyvinvointipalveluiden ja työvoiman tarvetta lähivuosina. Tästä voi seurata työperäisen maahanmuuton lisääntymistä lähivuosina.
 • Kuntarakenteen kehitys vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja valtion kustannuksiin. Tämä saattaa myös lisätä ihmisten omaa halua säästää muun muassa terveys- ja hoivakuluja varten.
 • Ihmisten asenteisiin ja kulutustottumuksiin sekä yritysten investointeihin vaikuttavat ilmastonmuutos sekä ihmisten eettinen ja yhteiskunnallinen valveutuminen.
 • Suomen talouden liiketoimintapotentiaalin kasvu sekä kilpailu asiakkaista ja työvoimasta keskittyvät pääkaupunkiseudulle ja isoihin kasvukeskuksiin.
 • Energian ja perusraaka-aineiden hinnannousu vaikuttavat yhä enemmän yritysten kustannuksiin ja kotitalouksien menoihin.
 • Kansainvälistymisen johdosta uudet toimintatavat ja kulttuurien kohtaamiset lisääntyvät. Kansainvälistyminen vaikuttaa yritysten, valtion ja kuntien päätöksiin.
 • Sosiaalisen median rooli kasvaa merkittävästi. Tämä lisää läpinäkyvyyden ja palvelutasojen haasteita yrityksille.
 • Digitaalinen murros vaikuttaa elämäntapaan sekä osto- ja palvelukäyttäytymiseen. Tämä aiheuttaa haasteita yrityksille tuote- ja palvelukehitykseen. Avainrooliin nousevat yritysten henkilöstön ammattitaito, palvelun helppo saatavuus ja sähköiset palvelut.
 • Internetin kehittymisen myötä tiedon nopea saatavuus luo uusia markkinapaikkoja, mutta samalla tietoturvan tarve kasvaa. Paikkaan ja aikaan sitoutumattoman informaation merkitys ja vaatimukset kasvavat.
 • Harmaan talouden kitkeminen tuo lisää myyntipotentiaalia suomalaisille yrityksille esimerkiksi lakisääteisissä vakuutuksissa.