Etusivu / Tapiola-ryhmä / Pääjohtajan katsaus

Pääjohtajan katsaus


Päättynyttä vuotta 2011 leimasi luottamuksen puute. Tämä vaaransi sekä kansainvälisen talouden että monen maan yhteiskunnallisen kehityksen.

asmo_kalpala.pngLuottamuksen puute pankkien välillä oli vaarassa luhistaa koko kansainvälisen rahoitusjärjestelmän. Valtioiden välinen luottamuksen puute pitkittää ratkaisujen löytymistä valtioiden velkaongelmiin. Pankkien ja monien valtioiden rahoitus Euroopassa toimii enää vain Euroopan keskuspankin tarjoaman rahoituksen turvin.

Näin epävakaa toimintaympäristö asetti Tapiola-ryhmälle, samoin kuin kaikille finanssialan toimijoille, suuren riskienhallinnallisen haasteen. Pystyimme vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin hyvin ja yhtiöryhmämme jatkaa Suomen finanssialan vakavaraisimpana ryhmänä. Sijoitustoimintamme oli onnistunutta. Ryhmän liiketoiminnan volyymit kasvoivat toimintamme eri osa-alueilla, erityisen hyvin henkivakuutuksessa. Huonot sääolot sekä eläkevastuisiin liittyvät vastuuvelan täydennykset heikensivät vahinkovakuutustoiminnan tulosta.

Tapiola-ryhmässä luottamus kansainvälisen talouden kasvua tukevien poliittisten ratkaisujen löytymiseen heikkeni. Päätimme ensimmäistä kertaa ryhmämme 30-vuotisessa historiassa turvautua laajoihin henkilöstön määrää supistaviin toimiin. Yhteistoimintaneuvottelut, jotka tähtäsivät 230 henkilön vähentämiseen, saatettiin päätökseen joulun alla. Irtisanotuiksi joutui 139 henkilöä, joiden uudelleentyöllistymistä olemme tukeneet erilaisin toimin. YT-neuvottelujen syynä olivat kannattavuuden parantaminen kustannussäästöillä, sekä toimintatapojen ja toiminnan tehostaminen uudelleenjärjestelyillä.

Uusi yhtiöryhmä turvaa vakuutuspalvelujen monipuolisen kehittymisen


Suomalainen finanssimarkkina on kehittynyt poikkeuksellisen pankkikeskeiseksi ja keskittyneeksi. Siinä alkaa olla duopolistisia piirteitä. Tämä ei ole eduksi asiakaslähtöisten palvelujen kehittymiselle. Pankkidominanssi vaarantaa erityisesti vakuutuspalvelujen kehityksen.

Tapiola-ryhmä ja Lähivakuutus aloittivatkin viime keväänä neuvottelut tavoitteenaan synnyttää Suomeen uusi suuri keskinäisyyteen perustuva asiakaslähtöinen finanssiryhmä, joka turvaa vakuutuspalvelujen monipuolisen kehittymisen. Joulun alla allekirjoitimme yhdistymistä koskevan aiesopimuksen. Asiakkaiden omistama uusi yhtiöryhmä muodostetaan yhdistämällä Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola yhtiöryhmän keskusyhtiöksi. Keskusyhtiön lisäksi perustetaan 19 alueellista keskinäistä yhtiötä, jotka tarjoavat omalla toimialueellaan kokonaispalvelua vakuutuksissa, pankkipalveluissa ja sijoittamisessa. Nämä yhtiöt toimivat yhteistyössä ryhmään kuuluvien muita finanssipalveluja tarjoavien yhtiöidemme kanssa.

Hallintoneuvostot hyväksyivät aiesopimuksen pohjalta laaditun perustamissopimuksen 7. helmikuuta 2012. Tämä luo pohjan uuden merkittävän keskinäisen finanssiryhmän synnylle Suomeen. Kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen pyrkivä toimintamme lisää arvostusta työtämme kohtaan ja parantaa mahdollisuuksiamme menestyä myös tulevaisuudessa.

Asmo Kalpala
Pääjohtaja
Tapiola-ryhmä