Lähivakuutus ja Tapiola yhdistyvät, uuden ryhmän pääjohtajaksi Lähivakuutuksen Erkki Moisander

Tapiola ja Lähivakuutus ilmoittivat 7.2.2012 yhdistyvänsä keskinäiseksi finanssiryhmäksi. Asiakkaiden omistama uusi yhtiöryhmä muodostetaan yhdistämällä Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola yhtiöryhmän keskusyhtiöksi.

Millainen uudesta ryhmästä tulee?

Lähivakuutus–Tapiola-ryhmästä muodostuu Suomen suurin ja vakavaraisin vahinkovakuuttaja, jonka arvioitu:
• vahinkovakuuttamisen markkinaosuus on noin 30 prosenttia,
• vahinkovakuutuksen maksutulo on noin 1 miljardia euroa ja
• omistaja-asiakkaiden määrä on noin 1,5 miljoonaa.

Keskusyhtiön lisäksi perustetaan 19 alueellista keskinäistä yhtiötä, jotka tarjoavat omalla toimialueellaan kokonaispalvelua vakuutuksissa, pankkipalveluissa ja sijoittamisessa. Pääkaupunkiseudun kokonaispalveluista vastaa keskusyhtiö.

Tapiolasta ja Lähivakuutuksesta muodostuvaan yhtiöryhmään kuuluvat keskus- ja alueyhtiöiden lisäksi Tapiolan pankki- ja varainhoitoyhtiöt, Henki-Tapiola ja Kiinteistö-Tapiola. Vakuutusyhtiö Turvan rooli säilyy ryhmässä ennallaan. Eläke-Tapiola toimii Lähivakuutus-Tapiolan työeläkevakuutuskumppanina. Yhtiöryhmän henkilömäärä on noin 4 000.

Mitä yhdistyminen merkitsee asiakkaille?

Yhdistymisprosessin on suunniteltu kestävän noin kaksi vuotta. Tänä aikana Lähivakuutuksen ja Tapiolan nykyiset asiakkuudet säilyvät ennallaan, eikä asiakkailta edellytetä mitään toimenpiteitä.

Erkki Moisander uuden ryhmän pääjohtajaksi

Uuden ryhmän pääjohtajaksi on valittu Lähivakuutuksen nykyinen toimitusjohtaja, ekonomi Erkki Moisander (s. 1953). Hänen toimikautensa pääjohtajana alkaa 1.1.2013, jolloin yhdistymisessä syntyvä Lähivakuutus–Tapiola-finanssiryhmä aloittaa toimintansa.

Tapiola-ryhmän pääjohtajan Asmo Kalpalan toimikausi pääjohtajana päättyy aiemmin sovitun mukaisesti vuoden 2012 lopussa ja hän jatkaa Lähivakuutus-Tapiolan hallituksen jäsenenä 1.1.2013 – 30.6.2013.