Etusivu / Tapiola-ryhmä / Keskeiset tapahtumat

Keskeiset tapahtumat

Vuonna 2011 Tapiola sai tunnustusta muun muassa sijoitustoiminnastaan ja toi markkinoille lukuisia uusia tuotteita ja palveluja. Helmikuussa 2012 Tapiola ja Lähivakuutus kertoivat yhdistyvänsä vuoden 2013 alusta alkaen.


Tapiola ja Lähivakuutus yhdistyvät keskinäiseksi finanssiryhmäksi vuoden 2013 alusta alkaen. Sen pääjohtajaksi valittiin Lähivakuutuksen nykyinen toimitusjohtaja Erkki Moisander. Hänen toimikautensa pääjohtajana alkaa 1.1.2013, jolloin yhdistymisessä syntyvä Lähivakuutus–Tapiola-finanssiryhmä aloittaa toimintansa. Lähivakuutus–Tapiola-ryhmästä muodostuu Suomen suurin ja vakavaraisin vahinkovakuuttaja, joka tarjoaa vakuutuspalvelujen lisäksi saman katon alta myös kattavat pankki- ja sijoituspalvelut. Fuusion myötä finanssiryhmä kasvaa lähemmäksi asiakkaitaan ja yhdistää molempien osapuolien parhaat käytännöt. Yhdistyminen ei vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä.


Uusia tuotteita, palveluja ja yhteistyökumppanuuksia


Tapiola toi markkinoille vuoden 2011 aikana uudistetut kaskovakuutukset henkilöasiakkaiden henkilö- ja pakettiautoille. Uusiin kaskoihin kehitettiin asiakkaiden toiveesta bonusturva, joka palkitsee autoilijan huolellisesta ajotavasta. Lisäksi Tapiola toi markkinoille uudenlaisen säästöhenkivakuutuksen täydentämään ikääntyvien toimeentuloa. Tapiolan uusi säästötuote Omasäästö mahdollistaa sapattivapaan ja auttaa ikääntyviä työssäjaksamisessa. Säästämisen ja sijoittamisen palveluvalikoimaa täydennettiin lisäksi Vauras-kokonaisvarallisuudenhoitopalvelulla, joka on suunnattu vähintään 20 000 euroa sijoittaville yksityishenkilöille. 
Tapiolassa sähköisiä palveluja kehitettiin vuoden aikana voimakkaasti. Yksi merkittävimmistä kehitystöistä oli henkilöasiakkaiden verkkopalvelun uudistuminen helmi–maaliskuussa 2012. Uudistuksen ansiosta asiakkaan maksut, tilit ja kortit, sijoitukset, lainat ja vakuutustiedot tulevat kerralla näkyviin palvelun etusivulla, kun asiakas kirjautuu verkkopalveluun. Myös sähköistä korvauspalvelua laajennettiin kattamaan matkavakuutus- ja sairauskuluvakuutuskorvaukset. 
Tapiola laajensi yhteistyöverkostoaan solmimalla yhteistyösopimuksen muun muassa Finnairin kanssa. Yhteistyösopimuksen myötä Tapiolan asiakkaat voivat käyttää Finnair Plus -pisteitään sijoitusrahastojen merkintään ja saavat mahdollisuuden ansaita Finnair Plus -pisteitä.
Uuden yhteistyösopimuksen myötä Tapiola avasi laskunmaksupalvelut kaikissa R-kioskeissa. Palvelusta hyötyvät eniten ne, joilla ei ole käytettävissä omaa internet-yhteyttä.

Tapiola jakoi ensimmäisen turvallisuuspalkinnon


Tapiola-ryhmä myönsi Turun yliopistollisen keskussairaalan ensiapupoliklinikan työntekijöille turvallisuuspalkinnon tunnustuksena esimerkillisestä toiminnasta syyskuussa 2011 tapahtuneessa sairaalapalossa. Henkilökunnan toiminnan ansiosta yhtään ihmishenkeä ei menetetty. Ensimmäistä kertaa jaetulla palkinnolla tuettiin arvokasta työtä tekevän hoitohenkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista. 
Tapiola aikoo jatkossa jakaa turvallisuuspalkinnon vuosittain. Palkitsemista jatketaan, jotta saadaan hyviä esimerkkejä riskienhallinnan tärkeydestä yrityksissä. Palkittavat teot voivat liittyä joko vahinkotilanteessa toimimiseen tai suurvahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Sijoitustoiminnassa onnistuttiin erinomaisesti


Vuonna 2011 taloudellista toimintaympäristöä leimasivat maailmantalouden ongelmat. Epävakainen sijoitusympäristö herätti asiakkaiden kiinnostuksen aktiivisen varainhoidon ratkaisuihin. Tämä näkyi Tapiolassa muun muassa institutionaalisten sijoittajien määrän kasvamisena ja asiakassuhteiden kehittymisenä. 
Nopeasti muuttuvassa sijoitusympäristössä Tapiolan itsenäinen ja pitkäjänteinen sijoitustapa osoitti toimivuutensa. Tästä osoituksena oli Suomen kolmanneksi suurimman eläkeyhtiön Eläke-Tapiolan saama palkinto kansainvälisessä kilpailussa. Eläke-Tapiola palkittiin Investment & Pensions Europen (IPE) vuotuisessa kilpailussa Suomen parhaana eläkesijoittajana. Tapiolan Maailma -rahastoperheen rahastot menestyivät rahastoluokittajien arvioinneissa. Rahastoluokittaja Lipper valitsi Tapiola Maailma 20 -rahaston Pohjoismaiden parhaaksi ja Morningstar Maailma 50 -rahaston Suomen parhaaksi yhdistelmärahastoksi.

Asiakaspalveluun ja -tyytyväisyyteen panostettiin


Epsi rating -asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Tapiola oli paras pienten ja keskisuurten yritysten palvelija. Lisäksi myös suuryritykset antoivat erinomaiset arvosanat palveluistamme. Tapiola Pankin asuntolainat arvioitiin saman yrityksen teettämässä lainavertailussa alansa parhaiksi. Instituutiosijoittajien tyytyväisyyskyselyssä ruusuja saivat erityisesti Tapiola Varainhoidon markkinanäkemys ja asiakasraportointi. 
Katsausvuoden aikana Tapiolassa panostettiin erityisesti asiakaspalveluun ja -tyytyväisyyteen. Tämä näkyi ruuhkatilanteiden poikkeusjärjestelyinä muun muassa korvauspalveluissa. Vuoden aikana palveluiden laatu ja asiakkaiden tyytyväisyys niin toimistoilla, korvauspalveluissa ja asiakaspuhelinpalvelussakin pystyttiin pitämään hyvällä tasolla.
Vaikka kilpailu asiakkaista kiristyi vuoden aikana, Tapiola säilytti edelleen markkinajohtajan asemansa yrittäjäasiakkaiden vakuuttajana sekä maatilojen vakuuttajana, kun otetaan huomioon eri vakuutuslajit. Yrittäjäasiakkaiden johtavana vakuuttajana Tapiola tuki yrittäjiä muun muassa Oravanpesä-hankkeessa sekä perustamallaan Omistajayrittäjä.fi-blogilla.