Vahinko-Tapiola

Vahinko-Tapiolan vakuutusmaksutulo kasvoi 3,0 prosenttia 712,3 miljoonaan euroon. Vahinko-Tapiolan liiketulos oli muun muassa poikkeuksellisesta vastuuvelan täydennyskirjauksesta johtuen 45,7 miljoonaa euroa tappiollinen, kun se vuotta aikaisemmin oli 7,2 miljoonaa euroa voitollinen. Sijoitustoiminnan arvostuserojen muutos heikensi kokonaistulosta 6,8 miljoonalla eurolla –52,5 miljoonaan euroon.


Kuluneena vuonna onnistuimme sijoitustoiminnassa heikosta sijoitusmarkkinasta huolimatta erinomaisesti. Vakuutustoiminnassa tulosta rasittivat lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen ja liikennevakuutukseen tehdyt korvausvastuun täydennykset sekä korvauskuluja kasvattaneet Tapanin- ja Hannunpäivän myrskyt”, sanoo toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki.


Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 3,4 prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotot tuloslaskelmassa kasvoivat 4,2 prosenttia 103,1 miljoonaan euroon. 


Korvauskulut kasvoivat 62,2 miljoonalla 644,7 miljoonaan euroon. Eliniän pidentymisen johdosta Vahinko-Tapiola korotti liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta maksettavien eläkkeiden korvausvastuuta yhteensä 16,4 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi lakisääteisten lajien eläkepääomat ja kollektiivivaraus kasvoivat vuonna 2011 selvästi. Vastuiden kasvu kohdistuu tilivuotta edeltäviin vuosiin. 
Yhtiön vakavaraisuuspääoma oli 1 296,6 miljoonaa euroa. Vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin oli 194,3 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 206,7 prosenttia. Vahinko-Tapiolan vakavaraisuusasemaa on pidettävä alalla erittäin vahvana.


Vahinko-Tapiolan konsernin omistaja-asiakasetujen kokonaisarvo nousi 87,1 miljoonaan euroon, kun otetaan huomioon asiakashyvitykset, keskittämisalennukset, palveluedut ja yhteistyösopimusten perusteella maksetut alennukset.

Juha-Pekka Halmeenmäki siirtyy kesällä 2012 Orton Invalidisäätiön toimitusjohtajaksi. Vahinko-Tapiolan uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Jukka Kinnunen 1.5.2012 alkaen.