Tieto-Tapiola

ICT-kokonaispalveluja Tapiolalle tarjoava Tieto-Tapiola on Vahinko-Tapiolan tytäryhtiö. Vuoden aikana yhtiö hoiti koko Tapiola-ryhmän ja Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan IT-palvelut sekä pääosan Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran järjestelmien kehitys-, ylläpito- ja käyttöpalveluista. 

Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 0,5 prosenttia. Kokonaismyynti oli 84,4 miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa tappiollinen.

Kehittämisen osuus kokonaispalveluista oli 33,9 prosenttia. Vuoden aikana oli käynnissä yhteensä 40 asiakasprojektia. Ostettujen palvelujen määrä kasvoi 11,3 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Kysynnän voimakas väheneminen loppuvuodesta johti toiminnan sopeuttamiseen ja yt-neuvotteluihin henkilökunnan vähentämiseksi. Henkilömäärä väheni yhteensä 74 henkilöllä. Tapiola-ryhmän kehittämistoimintojen uudelleenorganisoinnin vuoksi Tieto-Tapiolasta siirtyi Tapiolaan liikkeenluovutuksella 20 henkilöä. Lisäksi Tapiola-ryhmän henkilöstöpalvelujen keskittämisen johdosta yhtiöstä siirtyi Tapiolaan liikkeenluovutuksella viisi henkilöä.

Lisäksi kustannussäästöjä tavoiteltiin palvelujen tuottamisen uudelleenjärjestelyillä. Keskuskoneen kapasiteettipalvelut on hankittu Tieto Finland Oyj:ltä 1.9.2011 alkaen. Työasemien hallintaan liittyvät palvelut on siirretty Atea Oy:n hoitoon. Toimistojen lähiverkon hallintapalvelut on siirretty Nordic LAN & WAN Communication Oy:lle. 

Tieto-Tapiola seuraa aktiivisesti palvelujen laatua ja asiakkaiden tyytyväisyyttä. Vuoden 2011 laajassa asiakastyytyväisyyskyselyssä tulos oli edellisen vuoden tasolla keskiarvon ollessa 8,10 asteikolla neljästä kymmeneen.

Juha Suutala