Tapiola Varainhoito

Tapiola Varainhoito teki myös haasteellisessa sijoitusympäristössä odotuksia paremman tuloksen. Tapiola Varainhoidon hallinnoitujen asiakasvarojen määrä kasvoi 8,8 prosentilla 6 408,8 miljoonaan euroon ja osuudenomistajien määrä kasvoi reilulla 2 000 osuudenomistajalla 52 993 osuudenomistajaan. Tapiola Varainhoidon markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääomista nousi 3,0 prosenttiin. Yhtiö oli vuodenvaihteessa Suomen kahdeksanneksi suurin rahastoyhtiö.


”Erityisen ilahduttavaa oli omaan näkemykseemme perustunut sijoitusten hyvä allokaatio, sen ansiosta sijoitusmarkkinaan nähden erinomaiset tuotot ja poikkeuksellisen tyytyväiset asiakkaat. Vaikka markkinoilla sijoitusvuosi 2011 oli tuomittu ”menetetyksi”, saivat Tapiola Varainhoidon rahasto- ja varainhoitoasiakkaat nauttia sijoitusmarkkinaan nähden hyvistä tuotoista. Merkittävä asia oli myös instituutioasiakkaiden määrän kasvu ja asiakassuhteiden kehittyminen”, sanoo toimitusjohtaja Tom Liljeström.


Lukumääräisesti eniten kasvoi yksityisasiakkaiden määrä, kun taas euromääräisesti eniten kasvua oli instituutioasiakkaiden ja Private-varainhoitoasiakkaiden Tapiolalle hoidettavaksi valtuuttamassa varallisuudessa.


Tapiola Varainhoidon liikevoitto ylitti asetetun tavoitteen ollen 1,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 15,5 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde oli 22,6 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana oli 25,9 prosenttia.


Myynnin ja markkina-aseman hyvästä kehittymisestä huolimatta haasteita aiheuttivat kesän jälkeen markkinoiden laskevat omaisuusarvot. ”Valtioiden velkakriisin purkaminen kestänee useita vuosia, mikä näkyy epävakautena markkinoilla myös lähivuosina”, Liljeström sanoo.