Tapiola Pankki

Tapiola Pankin liikevoitto kasvoi 4,5 miljoonaan euroon edellisen vuoden 1,8 miljoonasta eurosta. Liikevaihto nousi 20,8 prosentilla 67,1 miljoonaan euroon. 


Pankin korkokate nousi 25,7 prosentilla 17,7 miljoonaan euroon. Palkkiotuotot kasvoivat 15,4 prosentilla 17,8 miljoonaan euroon. Antolainaus kasvoi 11,0 prosentilla 1 500,4 miljoonaan euroon ja ottolainaus 13,3 prosentilla 1 625,9 miljoonaan euroon. 


”Tuloksemme oli odotuksia parempi. Pääasiallisena syynä tähän oli onnistuminen sijoitustoiminnassa ja korkokatteen kasvaminen kevään ja kesän korkotason nousun myötä. Tulokseen vaikuttivat myös maksuliikennepalveluista saatavien palkkiotuottojen kasvaminen ja vuosi sitten käynnistetyn arvopaperivälitystoiminnon tuotot”, sanoo toimitusjohtaja ­Marja Pajulahti.


Pankin asiakasmäärä kasvoi 22 000 asiakkaalla katsauskauden aikana 233 000 asiakkaaseen. Tiliasiakkaiden määrä nousi 10 000 asiakkaalla 174 000 asiakkaaseen.


Vakavaraisuussuhde oli 15,3 prosenttia, kun se vuosi sitten vastaavana ajankohtana oli 13,7 prosenttia. Ensisijaisten omien varojen osuus oli 11,8 prosenttia. Vakavaraisuutta vahvistettiin katsausvuonna tulevan pankkien vakavaraisuussääntelyn kiristymisen vuoksi.


Pajulahden mukaan Tapiola Pankin tavoitteena on pitää tulos myös kuluvana vuonna voitollisena haasteellisesta 
taloudellisesta tilanteesta huolimatta. ”Asuntolainojen alhaiset marginaalitasot jäänevät historiaan pankkien jälleenrahoituksen kallistumisen vuoksi. Odotamme ihmisten varallisuuden kasvaessa kiinnostuksen varainhoidollisiin palveluihin lisääntyvän.”