Henki-Tapiola

Henki-Tapiolan liikevoitto kasvoi 25,5 miljoonaan euroon edellisen vuoden 4,1 miljoonasta. Sijoitustoiminnan arvostuserojen muutos kasvatti kokonaistulosta 9,2 miljoonalla eurolla 34,7 miljoonaan euroon.


Maksutulo kasvoi 10,4 prosenttia 282,9 miljoonaan euroon vastoin alan yleistä kehitystä. Finanssialan Keskusliiton arvion mukaan henkivakuutusyhtiöiden maksutulo aleni edellisvuodesta yli 30 prosentilla. 


”Kasvoimme strategiamme mukaisesti kaikissa henkivakuutuslajeissa sekä yksityisasiakas- että yritysasiakassegmenteissä”, sanoo toimitusjohtaja Minna Kohmo. 


Henki-Tapiolan maksutulon markkinaosuus vahvistui kaikissa Finanssialan Keskusliiton tilastoimissa vakuutuslajeissa – niin yksityistalouksissa kuin yrityksissäkin.


Henki-Tapiolan tulos säästämispalveluissa kasvoi edelleen. Tämä tapahtui erityisesti vakuutuksellisten varainhoitoratkaisujen, Tapiola Private -myynnin ja Vauras-varallisuudenhoitopalvelun kautta. Tavoitteiden saavuttamista auttoi myös innostuneen vastaanoton saanut Tapiola Asuntosijoitus -kapitalisaatiosopimus, joka myytiin nopeasti loppuun.


Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ilman sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoitusten tuottoja oli 3,7 prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotot tuloslaskelmassa olivat 85,6 miljoonaa euroa.


Maksetut korvaukset nousivat 14,0 prosenttia 278,3 miljoonaan euroon.


Vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vastuuvelkaan nousi 19,5 prosenttiin. Asiakasetujen määrä nousi 10,3 miljoonaan euroon edellisen vuoden 8,4 miljoonasta.