Vakavaraisuus takasi hyvät palvelut myrskyisänäkin vuonna

Sijoitusmarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta Vahinko-Tapiola onnistui vuonna 2011 sijoitustoiminnassaan erinomaisesti. Vahinkomenot kasvoivat, mutta Vahinko-Tapiola-konserni pystyi silti jakamaan omistaja-asiakkailleen etuja yli 87 miljoonan euron arvosta.


juhapekka_halmeenmaki.pngVuosi 2011 oli vahinkovakuutuksen osalta kaksijakoinen. Vahinkomenojen kasvu jatkui, sillä alkuvuoden jo toinen peräkkäinen runsasluminen talvi ja loppuvuoden Tapanin- ja Hannunpäivän myrskyt aiheuttivat paljon vahinkoja. Tulostamme rasittivat myös lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen ja liikennevakuutukseen tehdyt korvausvastuun täydennykset. Vahinko-Tapiolan liiketulos oli 45,7 miljoonaa euroa tappiollinen, mutta onnistuimme sijoitustoiminnassamme erinomaisesti heikosta sijoitusmarkkinasta huolimatta. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 3,4 prosenttia.

Toisaalta vakuutusmaksutulo kasvoi koko alalla. Vahinko-Tapiolan vakuutusmaksutulo kasvoi 3,0 prosenttia 712,3 miljoonaan euroon. Ajoneuvojen ensirekisteröinnit lisääntyivät edellisvuodesta jopa 14 prosenttia. Samoin edellisvuotta parempi työllisyystilanne näkyi laki-sääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulon kasvuna.  

Vahinko-Tapiolan konsernin omistaja-asiakasetujen kokonaisarvo nousi 87,1 miljoonaan euroon, kun otetaan huomioon asiakashyvitykset, keskittämisalennukset, palveluedut ja yhteistyösopimusten perusteella maksetut alennukset. 

Vahinkovakuuttajana yhteiskunnan muutokset vaikuttavat väistämättä meihin. Esimerkiksi korvausvastuutamme kasvattaa eliniän pidentyminen ja siihen liittyen esimerkiksi liikenne- ja tapaturmavakuutuksista maksettavat eläkkeet tai lakisääteisten vakuutusten eläkepääomat. 

Vakavaraisuutemme on kuitenkin alalla erittäin vahva. Vastuunkantokykymme eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin oli 194,3 prosenttia vuoden lopussa 2011. 

Tuotekehitykseen ja asiakaspalveluun panostettiin

Pyrimme myös itse olemaan ajassa kiinni sekä palvelujemme että uusien tuotteiden kehittämisessä. Keväällä 2011 Tapiolan lanseeraamamme uudet kaskovakuutukset on otettu markkinoilla innostuneesti vastaan. Kattavimman autovakuutustuotteen, Loistokaskon, myynti ylitti odotukset ja osoitti, että tuotteeseen sisältyvä bonusturva on markkinoilla kaivattu uusi tuoteavaus. Asiakkaamme olivat toivoneet vakuutusta, joka palkitsisi turvallisesta ajotavasta. Toisaalta meiltä toivottiin, etteivät bonukset alenisi vahingoissa, jotka eivät johdu kuljettajasta. Uudistetuilla kaskoilla pystyimme vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin.

Myrskyjen ja kovien talvien seurauksena panostimme korvauspalvelussamme erilaisiin poikkeustilanteisiin varautumiseen, jotta palvelu olisi asiakkaillemme mahdollisimman sujuvaa. Jatkoimme katsausvuoden aikana myös korvausjärjestelmiemme uudistamistyötä. Viimeisetkin korvauslajit siirtyvät sähköiseen asiakirjahallintaan alkuvuodesta 2012. 

Vuonna 2010 aloitettua ajoneuvovahinkojen sähköistä tarkastustoimintaa on jatkettu ja kehitetty edelleen. Viime vuoden lopulla jo 60 prosenttia kaikista autovahingoista hoidettiin sähköisesti. Sähköinen tarkastustoiminta nopeuttaa ja parantaa asiakkaan saamaa palvelua merkittävästi. 

Asiakkaamme ovat ottaneet hyvin vastaan huhtikuussa 2011 käyttöönotetun paperittoman palvelun, jota tarjoamme aktiivisesti kaikissa asiakaskohtaamisissa. Vuoden päättyessä noin 45 000 asiakastaloutta vastaanotti kaiken vakuutuspostinsa sähköisessä muodossa. 

Vuonna 2012 Vahinko-Tapiolan tavoitteena on edelleen lisätä paperitonta palvelua ja korvauspalvelun sujuvuutta. Vakuutustoiminnan kannattavuuden parantaminen on yhtiön meneillään olevan strategiajakson päätavoite.

Juha-Pekka Halmeenmäki

Juha-Pekka Halmeenmäki siirtyy kesällä 2012 Orton Invalidisäätiön toimitusjohtajaksi. Vahinko-Tapiolan uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Jukka Kinnunen 1.5.2012 alkaen.

Vahinko-Tapiolan avainluvut

2011 2010 2009
Liikevaihto, milj. e 836,0 803,8 806,3
Liikevoitto, milj. e –45,7 7,2 83,0
Kokonaistulos, milj. e –52,5 51,6 149,1
Vakuutusmaksutulo, milj. e 712,3 691,9 675,1
Vakavaraisuus, vastuunkantokyky, % 194,3 206,7 203,6
Yhdistetty kulusuhde, % 122,4 115,0 105,2
Asiakasedut, milj. e 75,2 73,4 72,5
vahinko_nosto.png
Lue lisää Vahinko-Tapiolan vuosijulkaisuista:

Vuosikertomus >> 
Sijoituskatsaus >>