Liikekulut laskivat suunnitelman mukaan

Tieto-Tapiolan liikevoitto ja liikekulut laskivat vuonna 2011 suunnitellusti. Kustannussäästöjä toteutettiin palvelujen tuottamisen uudelleenjärjestelyillä sekä henkilöstövähennyksillä.

jari_suutala.pngICT-kokonaispalveluja tarjoava Tieto-Tapiola Oy on Vahinko-Tapiolan tytäryhtiö. Vuoden aikana yhtiö hoiti koko Tapiola-ryhmän ja Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan IT-palvelut sekä pääosan Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran järjestelmien kehitys-, ylläpito- ja käyttöpalveluista.

Tieto-Tapiolan tehtävänä on edistää asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla ICT-kokonaispalveluja.
Palvelut jaotellaan jatkuviin palveluihin ja kehittämiseen. Jatkuvat palvelut käsittävät jokapäiväiseen toimintaan liittyvät palvelut kuten työvälineet, laitteistoympäristöt sekä järjestelmien ylläpitotyöt ja järjestelmien toimivuuden. Kehittäminen käsittää uusien järjestelmien rakentamisen tai hankinnan ja olemassa olevien järjestelmien jatkokehittämisen.

Tieto-Tapiolan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 0,5 prosenttia. Kokonaismyynti oli 84,4 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa tappiollinen.

Kehittämisen osuus kokonaispalveluista oli 33,9 prosenttia. Vuoden aikana oli käynnissä 40 asiakasprojektia. Ostettujen palvelujen määrä kasvoi 11,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Painopiste oli kehittämisen konsultointipalveluissa.

Kysynnän voimakas väheneminen loppuvuodesta johti toiminnan sopeuttamiseen ja yt-neuvotteluihin henkilökunnan vähentämiseksi. Vähennystarve oli noin 90 henkilöä. Yt-neuvottelujen ja irtisanoutumisten seurauksena henkilömäärä väheni yhteensä 74 henkilöllä. Tapiola-ryhmän kehittämistoimintojen uudelleenorganisoinnin vuoksi Tapiolaan siirtyi liikkeenluovutuksella 20 henkilöä. Lisäksi Tapiola-ryhmän henkilöstöpalvelujen keskittämisen johdosta yhtiöstä siirtyi Tapiolaan liikkeenluovutuksella viisi henkilöä.

Kustannussäästöjä on tavoiteltu myös palvelujen tuottamisen uudelleenjärjestelyillä. Keskuskoneen kapasiteettipalvelut on hankittu Tieto Finland Oyj:ltä 1.9.2011 alkaen. Työasemien hallintaan liittyvät palvelut on siirretty Atea Oy:n hoitoon. Toimistojen lähiverkon hallintapalvelut on siirretty Nordic LAN & WAN Communication Oy:lle.

Asiakastyytyväisyyttä seurataan aktiivisesti

Tieto-Tapiola seuraa aktiivisesti palvelujen laatua ja asiakkaiden tyytyväisyyttä. Vuoden 2011 laajassa asiakastyytyväisyyskyselyssä tulos oli edellisen vuoden tasolla keskiarvon ollessa 8,10 asteikolla neljästä kymmeneen. 

Vuoden aikana panostettiin järjestelmäkehityksen uusiin toimintatapoihin, prosessien kehittämiseen ja laadun parantamiseen. Valtakunnallistakin tunnustusta saatiin kun Tieto-Tapiolan Service Deskin esimies Leena Raukola voitti Vuoden 2011 Service Desk Esimies -palkinnon. 

Tieto-Tapiola on osaltaan ollut mukana toteuttamassa Tapiolan vastuullisuuslupauksia ympäristölle. Laitehankinnoissa on otettu huomioon energiatehokkuus muun muassa virtualisoinnin ja ulkoistuksen avulla, paperin käyttö on vähentynyt langattoman tekniikan ansiosta, etätyötä ja etäneuvotteluita on lisätty. Huomiota on myös kiinnitetty laitteiden ja paperijätteiden tehokkaaseen kierrättämiseen.

Kehitysnäkymät vuodelle 2012

Tieto-Tapiolan liikevaihto pienenee merkittävästi vuonna 2012. Budjetoitu liikevaihto pienenee 21 prosenttia johtuen tilausten vähenemisestä ja ostopalvelujen ohjautumisesta osittain suoraan asiakkaille.

Vuosi 2012 aloitetaan toiminnan ja jatkuvuuden turvaamisella ja vakiinnuttamisella tehtyjen sopeutustoimintojen jälkeen. Uusi toimintamalli tehostaa toimintaamme entisestään. Painopiste tulee olemaan Keskinäisen Vakuutusyhtiö Tapiolan ja Lähivakuutuksen Keskinäisen yhtiön fuusion aiheuttamissa muutostöissä.

Juha Suutala

Tieto-Tapiolan avainluvut

2011 2010 2009
Omavaraisuusaste, % 4,1 6,9 6,4
Investoinnit, milj. e 7,7 11,9 10,8
Liikevaihto, milj. e 84,4 84 80,7
Liikevoitto, milj. e –0,9 1,6 1,3
tieto_nosto.png