Asiakkaiden määrä kasvoi markkinoiden epävakaisuudesta huolimatta

Tapiola Varainhoito teki haasteellisessa sijoitusympäristössä odotuksia paremman tuloksen ja kasvatti muun muassa asiakasmääräänsä. Vuodenvaihteessa yhtiö oli Suomen kahdeksanneksi suurin rahastoyhtiö.

tom_liljestrom.pngVuonna 2011 toimintaympäristöä leimasivat valtioiden rahoitusongelmat, osakekurssien lasku sekä rahastomarkkinan supistuminen. Toisaalta epävakainen toimintaympäristö tarjosi aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia palvella asiakkaita aktiivisen varainhoidon ratkaisuilla. 

Tapiola Varainhoidon hallinnoitujen asiakasvarojen määrä kasvoi 8,8 prosentilla ja osuudenomistajien määrä kasvoi reilulla 2 000 osuudenomistajalla. Tapiola Varainhoidon markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääomista nousi 3,0 prosenttiin. Yhtiön sijoitus Suomen suurimpien rahastoyhtiöiden joukossa nousi yhdellä pykälällä kahdeksanneksi suurimmaksi rahastoyhtiöksi.

Varainhoitoasiakkaiden määrä kasvoi kaikissa asiakassegmenteissä. Lukumääräisesti eniten kasvoi yksityisasiakkaiden määrä, kun taas euromääräisesti eniten kasvua oli instituutioasiakkaiden ja Private-varainhoitoasiakkaiden varallisuuden määrässä. 

Tapiola Varainhoidon liikevoitto ylitti asetetun tavoitteen ollen 1,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 15,5 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde oli 22,6 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana oli 25,9 prosenttia.

Myynnin ja markkina-aseman hyvästä kehittymisestä huolimatta haasteita tuloksen pitämiseksi korkealla tasolla toivat kesän jälkeen markkinoiden laskevat omaisuusarvot. Valtioiden velkakriisin purkaminen kestänee useita vuosia, mikä näkyy epävakautena markkinoilla myös jatkossa. 

Näkemyksellistä varainhoitoa ja uusia palveluja 

Vuoden 2011 vaikeassa sijoitusympäristössä korostui Tapiola Varainhoidon omaan näkemykseen perustuva sijoitustoiminta. Asiakkaille toi lisäarvoa päätöksemme olla voimakkaassa alipainossa osakesijoituksissa ja voimakkaassa ylipainossa käteisen osalta. Suojaava varainhoitomallimme osoitti toimivuutensa poikkeuksellisen vaikeassa sijoitusympäristössä. Myös Tapiolan rahastot menestyivät vuoden aikana. Rahastovertailuja tekevä Morningstar valitsi Maailma 50 -rahaston Suomen parhaaksi yhdistelmärahastoksi. Rahastoluokittaja Lipper puolestaan valitsi Maailma 20:n pohjoismaiden parhaaksi yhdistelmärahastoksi vertailuryhmässään. 

Tapiolan yksityishenkilöiden säästämisen ja sijoittamisen palveluja täydennettiin Vauras-palvelukonseptilla, joka on tarkoitettu yli 20 000 euron sijoitusvarallisuuden hoitamiseen. 

Tapiola Varainhoito perusti vuoden aikana neljä uutta rahastoa. Tapiola Osinko -sijoitusrahasto aloitti tammikuussa ja Tapiola Kehittyvät Korkomarkkinat -erikoissijoitusrahasto toukokuussa. Syyskuussa käynnistettiin kaksi varainhoito-asiakkaille tarkoitettua pörssinoteerattuihin indeksiosuus-rahastoihin eli ETF:iin sijoittavaa rahastoa. 

Aktiivista vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa lisäsimme vuoden aikana asiakastapaamisten, alueellisten asiakastilaisuuksien sekä Sijoitustalous.fi-sivuston ja sen uutiskirjeen kautta. Asiakaspalautteen perusteella kehitämme palveluja entistä monipuolisemmiksi. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat ETF-rahastot, jotka tuotiin nimenomaan asiakaspalautteiden perusteella osaksi varainhoitosalkkujen hoitoa.

Vuosi 2011 oli myös verkostoitumisen vuosi. Syyskuussa Tapiola käynnisti yhteistyön Finnair Plus -kumppanuusverkostossa tarjoamalla Finnairin asiakkaille mahdollisuuden vaihtaa Finnair Plus -pisteitä Tapiolan sijoitusrahasto-osuuksiksi. Tapiola aloitti myös Eläkeliiton kanssa ikäihmisten talouslukutaidon parantamiseen tähtäävän yhteistyön. 

Vastuullisuus ohjaa sijoitustoimintaa

Vastuullisuus on osa Tapiola Varainhoidon sijoitusprosessia ja keskeinen osa päivittäistä toimintaa. Vuoden 2011 alussa käyttöönotettu uusi raportointitapa parantaa sijoittajan mahdollisuuksia seurata sijoitusrahastojen vastuullisuutta. Tapiola julkaisee suorien osakerahastojen ja yrityslainarahaston kuukausikatsauksissa sijoituskohteiden vastuullisuusjakauman. Jakaumassa kerrotaan, kuinka monta prosenttia sijoitussalkkuun kuuluvista yrityksistä on hoitanut vastuunsa ympäristö- ja sosiaalikysymyksissä kiitettävästi, tyydyttävästi, hyvin tai heikosti.

Tom Liljeström

Tapiola Varainhoidon avainluvut

2011 2010 2009
Liikevaihto, milj. e 15,5 15,9 12,0
Liikevoitto, milj. e 1,3 3,1 0,5
Vakavaraisuussuhde, % (Basel II) 22,6 25,9 37,6
Osuudenomistajien lukumäärä 52 993 50 872 44 834
Sijoitusrahastojen pääomat, milj.e 1 667,8 1 810,4 1 594,2
varainhoito_nosto.png
Lue lisää Tapiola Varainhoidon vuosikertomuksesta:

Vuosikertomus >>