Kiinteistörahastoliiketoiminta vahvassa kasvussa 

Kiinteistö-Tapiolan toiminta perustuu pitkäkestoisiin ja luottamuksellisiin asiakassuhteisiin. Asiakkaitamme ovat Tapiola-ryhmän vakuutusyhtiöt, kiinteistövarainhoidon asiakkaat ja rahastojemme sijoittajat. Vuokralaisille olemme kiinteistönomistajan kasvot.

vesa_immonen.pngKatsausvuonna Kiinteistö-Tapiolan asiakasmäärä ja hallinnoima kiinteistövarallisuus kasvoivat tavoitteiden mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoitto nousi 2,9 miljoonaan euroon. Tulos on hyvä epävarmassa markkinatilanteessa. Kiinteistösijoitusmarkkinat eivät ole täysin toipuneet vuonna 2008 alkaneesta lamasta, kun uuden taantuman pelko jo alkoi näkyä kauppojen vähäisyytenä ja lähinnä rahoitus-vaikeuksien vuoksi pitkittyneinä kauppoina. 

Merkittävin osa liikevaihtomme kasvusta muodostuikin kiinteistö-rahastojen kiinteistökannan kasvusta ja rahastokehittämisen palkkiosta. Odotan jatkossakin kasvua erityisesti kiinteistörahastoliiketoiminnasta, sillä välilliselle kiinteistösijoittamiselle on kysyntää.

Päätehtävänä kiinteistövarallisuuden ja vuokralaissuhteiden menestyksekäs hoito

Päätehtävämme tiivistyvät sijoittajien kiinteistövarallisuuden menestyksekkääseen hoitoon ja pitkäjänteiseen tuottoon kestävällä tavalla. Tärkeä ulottuvuus on ympäristö- ja energiavastuullisuus. Olemme pystyneet parantamaan koko kiinteistökantamme energiatehokkuutta pitkällä tähtäimellä merkittävästi. Ympäristö- ja energiatyötämme ohjaa muun -muassa Kiinteistö-Tapiolan ympäristöohjelma. Vahvistimme osaamistamme loppuvuonna rekrytoimalla ympäristöpäällikön. Jatkossa tuemme entistä paremmin myös vuokralaistemme osaamista ja ponnisteluja energia-tehokkuudessa.

Meillä on tällä hetkellä noin 1 000 toimitilavuokralaista. Kiinteistöjemme käyttöasteet ovat korkealla ja olemme parantaneet asiakaspalveluamme merkittävästi. Kiinteistöosaamisen merkitys korostuu, sillä toimitilojen vuokramarkkina on -jakautunut selvästi kahtia. Huippukohteiden vuokrat ovat -olleet nousussa, kun taas vanhentuneisiin ja yhteyksiltään huonompiin kohteisiin vuokraajien löytäminen on vaikeampaa. Parannamme palvelujamme uudella Huoleton tila -konseptilla, joka kokoaa Kiinteistö-Tapiolan, Tapiola-ryhmän ja joidenkin yhteistyökumppaniemme palvelut vuokralaisten arkea helpottavaksi kokonaisuudeksi. Hoidamme asiakkaidemme kiinteistövarallisuutta myös kumppanuusverkostomme kautta. 

Tapiolan keskuksen kehittäminen on merkittävä hanke

Toimimme aktiivisesti asuntomarkkinoilla rakennuttajana ja sijoittajana. Meillä on noin 1 800 asuntovuokralaista. Jatkamme palvelujemme kehittämistä Huoleton koti -konseptin- rakentamisella asuntovuokralaisillemme. Vuonna 2011 käynnistynyt Tapiolan keskuksen uudistaminen on meille merkittävä hanke toimitila- ja asuntorakentamisen osalta. Kiinteistö-Tapiola on alueen suurin kiinteistönomistaja kiinteistöpääomarahastonsa kautta. 

Vuosi 2012 on strategiakautemme päätösvuosi. Meillä on kaikki edellytykset onnistua strategisissa tavoitteissamme, vaikka talouden taantuman todennäköisyys on suuri. Tuottomme tulevat kiinteistöjen sijoitusliiketoiminnasta, vuokrauksesta, isännöinnistä, rakennuttamisesta ja rahastoliiketoiminnasta, joita tarvitaan taantumassa ja huippusuhdanteessa. Tavoitteenamme on nostaa Kiinteistö-Tapiolan hallinnoitavan varallisuuden arvo vuoden 2012 loppuun mennessä vähintään 3 miljardiin euroon ja liikevoittotavoitteemme on vähintään 7 prosenttia. Olemme saaneet pidennettyä suurimmat palvelusopimuksemme nelivuotisiksi, mikä tuo vakautta tulovirtaamme. Pyrimme kasvattamaan hallinnoitavaa varallisuutta myös uusilla salkunhoitoasiakkuuksilla. Kasvavat ja vakaat asiakkuudet mahdollistavat Kiinteistö-Tapiolan pitkän aikavälin kehittämisen.

Vesa Immonen

Kiinteistö-Tapiolan avainluvut

2011 2010 2009
Liikevoitto, milj. e 2,9 0,8 0,7
Omavaraisuusaste, % 40,1 67,8 42,6
Liikevaihto, milj.e 11,5 8,9 7,5
Asiakasmäärän kasvu, % 57,1 –12,1 60,0
kiinteisto_nosto.png
Lue lisää Kiinteistö-Tapiolan vuosikertomuksesta:

Vuosikertomus >>