Henki-Tapiolan maksutulo kasvoi alaa enemmän

Henki-Tapiolan liikevoitto kasvoi ja markkinaosuus vahvistui kaikissa henkivakuutuslajeissa. Maksutulo kasvoi yli 10 prosenttia, kun koko alan maksutulo aleni.


minna_kohmo.pngHenki-Tapiolan liikevoitto kasvoi 25,5 miljoonaan euroon edellisen vuoden reilusta 4 miljoonasta. Sijoitustoiminnan arvostuserojen muutos kasvatti kokonaistulosta 9,2 miljoonalla eurolla 34,7 miljoonaan euroon.

Maksutulomme kasvoi vuonna 2011 yli 10 prosenttia lähes 283 miljoonaan euroon samaan aikaan, kun koko alan maksutulo aleni. Finanssialan Keskusliiton arvion mukaan henkivakuutusyhtiöiden maksutulo pieneni edellisvuodesta yli 30 prosentilla. Onnistuimme siis erinomaisesti. Henki-Tapiolan maksutulon markkinaosuus vahvistui kaikissa Finanssialan Keskusliiton tilastoimissa henkivakuutuslajeissa – niin yksityistalouksissa kuin yrityksissäkin.

Henki-Tapiolan tulos säästämispalveluissa kasvoi tavoitteidemme mukaisesti. Tämä tapahtui erityisesti vakuutuksellisten varainhoitoratkaisujen kuten Tapiola Private -varainhoitopalvelun ja Vauras-varallisuudenhoitopalvelun kautta. Tavoitteiden saavuttamista auttoi myös innostuneen vastaanoton saanut Tapiola Asuntosijoitus -kapitalisaatiosopimus, joka myytiin nopeasti loppuun. 

Sijoitustoimintamme nettotuotto käyvin arvoin ilman sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoitusten tuottoja oli 3,7 prosenttia. Vakavaraisuutemme vahvistui 19,5 prosenttiin.

Asiakasetujemme määrä nousi 10,3 miljoonaan euroon edellisen vuoden 8,4 miljoonasta. Maksoimme eläkkeitä ja muita vakuutussäästösuorituksia 226 miljoonaa euroa ja riskivakuutuskorvauksia 46 miljoonaa euroa. Henki-Tapiolan yksityistalouksien vakuutuksenottajien lukumäärä oli viime vuonna 283 000 ja yritysten vakuutustenottajien lukumäärä 16 400. 

Sähköinen korvauspalvelu saa asiakkailta kiitosta

Sähköisten korvauspalveluiden käyttö kehittyi katsausvuonna erinomaisesti, ylittäen vuodelle 2011 asetetun tavoitteen. Asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä sairauskuluvakuutusten sähköiseen korvauspalveluun. Korvauskäsittelyn nopeus sai asiakkailta erityistä kiitosta ja 99 prosenttia käyttäjistä suosittelisi palvelua tuttavilleen. Palvelu laajenee alkuvuonna 2012 matka- ja yksityistapaturmakorvauksiin.

Marraskuussa 2011 Henki-Tapiola toi markkinoille uudenlaisen säästöhenkivakuutuksen, Omasäästön, täydentämään Tapiolan pitkäaikaissäästämisen valikoimaa. Paperittomana tuotteena Omasäästö toteuttaa myös Tapiolan vastuullisuuslupausta ympäristölle.

Vuoden aikana Tapiola korosti ikääntymiseen varautumisen tärkeyttä monin eri tavoin. Ikääntyminen oli teemana Tapiola Akatemia -seminaaritilaisuuksissa, jotka järjestettiin Kuopiossa ja Turussa yhteistyössä muun muassa yliopistojen ja sairaanhoitopiirien kanssa. Lisäksi Tapiola on mukana Proud Age-hankkeessa, joka tähtää ikääntymiseen liittyvien asenteiden muuttamiseen ja mahdollisuuksien löytämiseen. Yhteistyötä tehdään myös Senioriliiton kanssa. 

Henki- ja Vahinko-Tapiolan henkilökorvauspalvelut organisoituivat maaliskuun alussa 2011 lakisääteisten vakuutusten henkilökorvauspalveluihin ja vapaaehtoisten vakuutusten henkilökorvauspalveluihin. Vahinko-Tapiolan yksityistapaturma- ja matkakorvauspalvelut keskitettiin Henki-Tapiolan korvauspalveluiden hoidettaviksi. Uudistuksella halutaan varmistaa asiakkaiden tarpeita vastaavat korvauspalvelut ja lisätä yhteistyökumppanuuksista saatavia hyötyjä.

EU:ssa toimivien vakuutusyhtiöiden uusia vakavaraisuussäännöksiä koskevan direktiivin, Solvenssi II:n, vaatimusten täyttäminen edellyttää Henki-Tapiolassa merkittäviä panostuksia vakavaraisuuden hallinnan ja riskienhallinnan kehittämisessä. Vuonna 2012 Henki-Tapiolassa jatketaan Solvenssi II:een valmistautumista ja sen teknisen infrastruktuurin luomista, jonka varaan Solvenssi II:n tekniset prosessit rakentuvat.

Samoin vuonna 2011 aloitettua riskivakuuttamisen uudistamisen valmistelua jatketaan. Varautuminen ikääntymiseen on edelleen tärkeä teema myös vuonna 2012.

Minna Kohmo

Henki-Tapiolan avainluvut

2011 2010 2009
Liikevaihto, milj. e 343,3 459,6 462,1
Liikevoitto, milj. e 25,5 4,1 66,8
Kokonaistulos, milj. e 34,7 28,5 123,8
Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, % 3,7 4,9 7,0
Vakavaraisuuspääoma, % vastuuvelasta 19,5 18,1 17,3
Asiakasedut, milj. e 10,3 8,4 9,8
henki_nosto.png
Lue lisää Henki-Tapiolan vuosijulkaisuista:

Vuosikertomus >> 
Sijoituskatsaus >>