Vastuullinen sijoittaminen palkittiin jälleen

Pitkäjänteisyys on työeläkeyhtiölle keskeinen toimintaperiaate muun muassa sijoittamisessa. Vastuullinen sijoittaminen on tuonut Eläke-Tapiolalle viimeisten kymmenen vuoden aikana alan kärkikastiin kuuluvat tuotot Suomessa.

satu_huber.pngSijoitusmarkkinat olivat vuonna 2011 erittäin haastavat. Toteutimme kesän aikana merkittävän allokaatiomuutoksen osakkeista korkosijoituksiin. Osake- ja yritysriskiä vähennettiin huomattavasti koko sijoitussalkussa. Samalla vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta nostettiin hajauttamaan riskejä. 

Sijoitustoiminnan tuotot kohenivat huomattavasti syyskuun lopun tilanteen jälkeen. Vakavaraisuutemme kesti hyvin osakemarkkinoiden heikon kehityksen, ja vahvan vakavaraisuutemme ansiosta voimme edelleen maksaa kilpailukykyiset asiakashyvitykset. 

Määrätietoinen sijoitusprosessimme sai jälleen kansainvälistä tunnustusta, kun Euroopan eläkesijoittajia arvioiva Investment and Pensions Europe valitsi Eläke-Tapiolan Suomen parhaaksi eläkevarojen sijoittajaksi toisena vuotena peräkkäin. Sijoitustoimintamme sai myös YK:n vastuullisen sijoittamisen vuosittaisessa arvioinnissa erinomaiset tulokset. Yhtiön sijoitukset lähes kaikilla osa-alueilla olivat parhaiden joukossa. Tutkimukseen otti osaa lähes 200 sijoittajaa. 

Vastuullisuus näkyy myös palvelujemme ja sähköisen asioinnin kehittämisessä. Vakuutusasiakkaiden palvelu nopeutui selvästi uuden projektimuotoisen ansioilmoitusten käsittelytavan ansiosta, ja sähköinen asiointi lisääntyi ilahduttavasti. Vakuutus- ja korvausprosessimme nopeus oli jälleen alan parhaimmistoa. 

Työhyvinvointipalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana

Työhyvinvointipalvelujen kysyntä jatkui voimakkaana, ja niiden merkitys lisääntyy jatkuvasti suomalaisessa yhteiskunnassa. Eläke-Tapiolassa on kehitetty työkyvynhallinnan ja -johtamisen mallia, jolla on yhteiskunnallisesti huomattava merkitys yritystoiminnan tuloksentekijänä. Kokonaisvaltainen toimintamalli sitouttaa mukaan eri toimijat henkilöstöstä ja johdosta aina vakuutusyhtiöihin ja Kelaan. Näin tuemme työkyvyttömyysriskien hallintaa, säästämme työkyvyttömyyyskustannuksia, ehkäisemme ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä ja vähennämme sairauspoissaoloja.

Työhyvinvoinnin asiantuntijamme tarjosivat vuoden aikana henkilökohtaista palvelua lähes 400 yritysasiakkaalle. Asiakaskyselyssä 98 prosenttia vastaajista oli valmiita suosittelemaan Tapiolan työhyvinvointipalvelua muille yrityksille. 

Panostimme voimakkaasti myös omien henkilöstöasioidemme kehittämiseen. Eläke-Tapiolan hr-tehtävät organisoitiin uudelleen vuoden alusta ja yhtiöön laadittiin uusi henkilöstöstrategia, jonka painopisteenä on muun muassa osaamisen kehittäminen. Henkilöstötyön keskeiset painopisteet olivat aktiivisen ja ammattitaitoisen osaamisen kehittäminen, vastuullisen johtamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen sekä liiketoiminnan tuloksellisuutta varmistava henkilöstösuunnittelu. Osallistuimme yhtenä pilottiorganisaationa Sitran Työssä innostumisen hankkeeseen, joka liittyi vuonna 2009 käynnistyneeseen Sitran Elinvoimainen Suomi -kehitysohjelmaan. 

Eläke-Tapiola osallistuu aktiivisesti työeläkejärjestelmän kehitystyöhön

Suomalainen työeläkejärjestelmä täytti viime vuonna 50 vuotta. Samaan aikaan työurien pidentäminen ja eläkkeelle siirtymisen alaikäraja ovat jatkuvasti keskustelun kohteena. Olemme osallistuneet aktiivisesti työeläkejärjestelmän yhteiseen kehitystyöhön, ja vastuullisena toimijana tuemme ratkaisuja, jotka edistävät koko työeläkejärjestelmän läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta. 

Pyrkimyksenä on ollut esimerkiksi hillitä työeläkejärjestelmän it-kehitystyökustannuksia. Samoin olemme kiinnittäneet huomiota työurien pidentämiseen ja työelämän laatuun. Työhyvinvoinnin merkitystä yhteiskunnan, yritysten ja työntekijöiden kannalta tuodaan jatkossakin esille julkisuudessa ja asiakaskohtaamisissa.

Satu Huber

Eläke-Tapiolan avainluvut

2011 2010 2009
Liikevaihto, milj. e 1 735,8 1 839,5 1 891,3
Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 490,5 1 425,7 1 388,0
Sijoitustoiminnan tuotto-% käyvin arvoin –3,1 10,8 13,5
Kokonaistulos, milj. e –521,2 575,4 583,1
Toimintapääoma, % vastuuvelasta 22,3 29,6 23,7
Toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan 3,6 3,0 3,0
Asiakashyvitykset, milj.e  21,2 25,3 18,6
elake_nosto.png
Lue lisää Eläke-Tapiolan vuosijulkaisuista:

Vuosikertomus >> 
Sijoituskatsaus >>