Etusivu / Taloudellinen katsaus
banneri_talous.png

Taloudellinen katsaus

Tapiola-ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana ja ryhmän kaikkien liiketoiminta-alueiden volyymit kasvoivat poikkeuksellisen haastavasta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Sijoitustoiminta onnistui haasteelliseen sijoitusmarkkinaan nähden hyvin.


TAPIOLAN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

Tapiola-ryhmän yhtiöiden liikevaihto, milj. e

2011 2010 2009
Vahinko-Tapiola 836,0 803,8 806,3
Henki-Tapiola 343,3 459,6 462,1
Tapiola Pankki Oy 67,1 55,5 55,8
Tapiola Varainhoito Oy 15,5 15,9 12,0
Kiinteistö-Tapiola-konserni 11,5 8,9 7,5
Tieto-Tapiola Oy 84,4 84,0 80,7
Tapiola-ryhmän yhtiöiden vakuutusmaksutulo, milj. e
Vahinko-Tapiola 712,3 691,9 675,1
Henki-Tapiola 282,9 256,1 233,1Tapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, milj. e
Vahinko-Tapiola 3,4 5,4 7,2
Henki-Tapiola 3,7 4,9 7,0Tapiola-ryhmän yhtiöiden liiketulokset, milj. e
Vahinko-Tapiola –45,7 7,2 83,0
Henki-Tapiola 25,5 4,1 66,8
Tapiola Pankki Oy 4,5 1,8 1,7
Tapiola Varainhoito Oy 1,3 3,1 0,5
Kiinteistö-Tapiola-konserni 2,9 0,8 0,7
Tieto-Tapiola Oy –0,9 1,6 1,3Tapiola-ryhmän yhtiöiden vakavaraisuus
Vahinko-Tapioa vastuunkantokyky, % 194,3 206,7 203,6
Henki-Tapiola vakavaraisuuspääoma, % vastuuvelasta 19,5 18,1 17,3
Tapiola Pankki Oy vakavaraisuussuhde,
ensisijaiset omat varat, %
11,8 10,1 12,3
Tapiola Pankki Oy vakavaraisuussuhde
(Basel II), %
15,3 13,7 16,3
Tapiola VarainhoitoOy vakavaraisuussuhde
(Basel II), %
22,6 25,9 37,6
Kiinteistö-Tapiola-konserni omavaraisuusaste, % 40,1 67,8 42,6
Tieto-Tapiola Oy omavaraisuusaste, % 4,1 6,9 6,4Eläke-Tapiolan avainluvut 


Liikevaihto, milj. e 1735,8 1 839,5 1 891,3
Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 490,5 1 425,7 1 388,0
Sijoitustoiminnan tuotto-% käyvin arvoin –3,1 10,8 13,5
Kokonaistulos, milj. e –521,2 575,4 583,1
Toimintapääoma, % vastuuvelasta 22,3 29,6 23,7
Hoitokustannussuhde 76,9 81,6 84,2
Toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan 3,6 3,0 3,0