Etusivu / Hallinto ja johtaminen / Hallintomalli

Hallintomalli


Hallinnoltaan keskinäinen Tapiola-ryhmä noudattaa rahoitus- ja vakuutusalan lainsäädäntöä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä hyvän hallintotavan suosituksia. Tavoitteena on erityisesti omistajaohjauksen toimivuus ja toiminnan läpinäkyvyys.

Keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat. Eläke-Tapiolassa yhtiön osakkaita ovat myös vakuutetut. Osakkuus syntyy vakuutuksen ottamisen myötä ilman lisäsijoitusta yhtiöön. Osakkaina vakuutuksenottajilla on oikeus vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksissa, joissa mm. valitaan vakuutusyhtiöiden hallintoneuvoston jäsenet, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapaudesta hallintoelinten jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Tapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden osakkaita ovat vakuutuksenottajien lisäksi takuuosuuden omistajat, joita ovat yhtiöryhmän toiset vakuutusyhtiöt. Ryhmän osakeyhtiömuotoisten, rahoitus- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden kaikki osakkeet ovat ryhmän keskinäisten yhtiöiden omistuksessa.

Keskinäisyyden ja yhtiöiden laajan omistajapohjan vuoksi hallintoneuvostoilla on vakuutusyhtiöissä merkittävä päätösvalta ja valvontatehtävä, mikä poikkeaa pörssiyhtiöistä. Hallintoneuvostojen tehtävänä on muun muassa valvoa yhtiön hallintoa; hallitusta ja toimitusjohtajaa, valita hallituksen jäsenet, päättää organisaation olennaisista muutoksista sekä yhtiöiden toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta. 

hallintoelimet.png